Här kan du anmäla din hund till Chihuahuacirkelns rasspecialer
För att anmälan ska godkännas måste alla fält markerade med * vara korrekt ifyllda och anmälningsavgiften vara inbetald senast sista anmälningsdagen.

Anmälningsavgiften betalas in på:
Plusgiro 92 04 76-9 Chihuahuacirkeln

Inbetalningen måste innehålla hundens registreringsnummer och utställningsplats.


För sent inkomna anmälningar returneras.

Observera att din hund bara får anmälas i en klass. Hunden ska ha uppnått bestämd ålder dagen för utställningen.

Anmälaren ansvarar för att uppgifterna i anmälan är korrekta

Anmälan är bindande, och genom att skicka in anmälan nedan bekräftar du att du har tagit del av Svenska Kennelklubbens tävlingsbestämmelser (antagna 2011-01-01).

Obligatoriskt medlemskap i rasklubb för ras vilken anmälningen avser.

 Utställningsort  Datum Sista anm. dag

Utställning
Välj utställning *

Ras
Välj ras *

Uppgifter om hunden
Titel
Namn *
Reg.nummer *
Kön *
Födelsedatum
   
Klass hunden anmäles i *
Antal cert
Datum för senaste certet
   
Uppfödare
Namn *
Ort *

Ägare
Namn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer inkl. riktnummer *
E-postadress *
(c) SDHK