RAS - Rasspecifika Avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras.

De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.
Klicka in dig på den hundras här nedan som du är intresserad av och läs RAS-anvisningarna (pdf) som gäller för just den rasen. Det kan ge dig ett hum om vad du ska tänka på när du väljer valp inom en speciell ras.

Länkarna går till SKK, som fastställer RAS för samtliga raser i Sverige.

Bichon Havanais Bicon Frisé
Bolognese Bostonterrier
Chihuahua Chinese Crested Dog
Coton de Tuleár Fransk Bulldogg
Griffon Belge Griffon Bruxellois
Japanese Chin King Charles Spaniel
Löwchen Malteser
Mops Papillon
Phalène Pekingese
Petit Brabancon Prazsky Krysarik
Russkaya Tsvetnaya Bolonka  Russkiy Toy