Föreläsare på avelsrådskonferensen den 15 oktober 2017

Peter Savolainen

Peter Savolainen är verksam vid KTH. Han fick sin Ph.D examen vid Institutionen för bioteknik, baserat på utveckling av tekniker för analys av mitokondriellt DNA från små DNA-prover och deras användning i rättsmedicinska och populationsgenetiska studier. Peter har ett stort intresse för metodutveckling och rättsmedicinsk DNA – analys. Peter kommer att presentera den senaste forskningen gällande hur hunden uppstod från vargen. När och var detta skett och vilka genetiska förändringar detta ledde till jämfört med varg – i princip: hur ska man genetiskt förändra en varg för att få en hund? Peter kommer också att beskriva vad vi vet om hur hunden spreds från sitt ursprungsområde till övriga delar av världen och hur tamhund senare i historien har korsats med varg. Allt detta lägger grunden för den genetiska variation vi ser bland dagens hundar.

 

Tomas Bergström 

Tomas Bergström är biolog med inriktning mot molekylärevolution/Disputerad inom Medicinsk Genetik och forskar på SLU sedan flera år. Tomas kommer att ge en grundläggande introduktion till genetik och därefter beskriva aktuell hundforskning som syftar till att identifiera orsakerna till ärftliga sjukdomar. I sin presentation belyser han forskningen kring ärftliga ögonsjukdomar och hur resultaten kan användas i avelsarbetet för att förbättra hundhälsan. Tomas kommer även att diskutera dagens DNA-tester och vad vi kan förvänta oss sker inom några år.