Utställningarna 2018

NYTT för i år är att vi kommer skicka ut nummerlappar på mejl. Allt för att kunna hålla nere priserna på anmälningarna även framöver.

När ni anmäler till våra utställningar, var mycket noga med att ange rätt hundnamn och registreringsuppgifter. Flera anmälningar har kommit in med namn på hund som inte stämmer med registreringsnumret.

Nu hittar ni listan över alla våra utställningar under 2018. 

Klicka på rubriken Utställningar och välj SDHKs utställningar. Domarlistorna hittar ni under Utställningar och Domare 2018. Domarlistan för hela 2018 är klar.

PM för de första utställningarna ligger ute under SDHKs utställningar, klicka sedan på PM längst till höger.

Anmälan öppen för flera av utställningarna.