Fullmäktige 2018

Den 24 mars samlades delegater från rasklubbarna till SDHK Fullmäktigemöte i Norrköping. Till SDHKs styrelse valdes två nya ledamöter in. Vi hälsar Kathleen Berggren och Anette Johansson välkomna i styrelsen. Vi tackar också avgående ledamöter Marita Thorén och Melissa Westergård för allt arbete de lagt ner i klubben under flera år.

Före fullmäktigemötet avhölls en rasklubbskonferens där många viktiga punkter avhandlades. 

Söndagen den 25 mars hölls en utbildning för utställningsfunktionärer. Tack till Per-Inge Johansson som höll i det mesta av utbildningen, som var mycket uppskattad av deltagarna. Vi ska försöka hålla en liknande utbildning nästa år, samma helg som SDHKs fullmäktige. Håll utkik efter detta.