Borås 2018 06 30 domarändring mm

Dimitris Antonopoulos har p g a skada blivit tvungen att lämna återbud till att döma på utställningen i Borås. Han ersätts med Zlatina Davidovska. 

 Statistik antal anmäla per klass finns att hämta under SDHKs utställningar.

Ringfördelning finns nu att hämta under SDHKs utställningar.