PM till våra utställningar

Nu ligger PM för de flesta utställningar hos SDHK ute. Saknas endast på de sista två. Välkommen med dina anmälningar. Observera att anmälan till SDHK utställningar sköts av BUS genom SKKs internetanmälan, se information i PM. 

Under Utställningar - Anmälan finns en Lathund som beskriver hur du anmäler till SDHKs utställningar om du känner dig osäker.