DOMARÄNDRING i Högbo/Sandviken 7 september

Sen domarändring i Högbo/Sanviken.

Sara Nordin ersätter Cathrin Lundberg Westin på de raser hon skulle dömt.

Reglerna för återbetalning av anmälningsavgift gäller för de som anmält innan detta meddelande gått ut.