Om Svenska Dvärghundklubben

SDHK är en ung specialklubb som är underställd Svenska Kennelklubben och med ansvar för arton raser. SDHK bildades år 2000 då den stora specialklubben Svenska Sällskaps- och Dvärghundklubben upplöstes och genererade flera mindre specialklubbar.

Arbetet med SDHKs raser är delegerat till rasklubbarna och det finns en klubb för varje ras. Här fokuseras bl a på hälsoläge, mentalitet och exteriör standard.

SDHK har fullmäktigemöten medan rasklubbarna har årsmöten (klubbmöten). Vilket betyder att delegater utses från varje rasklubb, som innehar röst- och beslutanderätt vid fullmäktigemötet. Alla medlemmar har dock rätt att besöka SDHKs fm-möte och yttra sig där, även om man inte får deltaga i omröstningarna.