Rasklubbsutställningar 2019

Rasklubbarnas utställningar 2019

Datum Ras Ringfördelning  Statistik  PM Anmälan
24 februari Chinese Crested Ringfördelning
Statistik  pm  
 28 juni  Bichon Frisé        Anmälan
 28 juni Japanese Chin      PM  Anmälan 
 28 juni  Chinese Crested      PM  Anmälan
 28 juni  Malteser     PM  Anmälan 
 28 juni

 Griffon

     PM  Anmälan
 28 juni  Coton de Tuléar     PM  Anmälan 
 28 juni  Papillon        Anmälan
 28 juni  King Charles     PM  Anmälan 
 28 juni  Fransk Bulldogg       Anmälan
 28 juni  Chihuahua        Anmälan
28 juni

Pekingese

    PM  Anmälan
10 augusti Bolognese Bichon  Havanais        
 24 augusti  Minigruppen      PM Anmälan 
           
           

 

Några viktiga dokument

 Lathund vid samarrangemang
Utst/Championatregler
Ansökan championat
Dopingregler
Regler Juniorhandling
Att delta på utställning
Regler, bedömn.ordning