SDHKs utställningar

 

Utställningar 2019

Datum Ort Ringfördelning  Statistik  PM Katalog
20 april Timrå Ringfördelning
Statistik  pm Katalog
12 maj Lidköping Ringfördelning Statistik  pm Katalog
19 maj Hässleholm Ringfördelning  Statistik  pm Katalog
25 maj Luleå Ringfördelning  Statistik pm Katalog
1 juni Norrköping Ringfördelning  Statistik
pm Katalog
29 juni Borås Ringfördelning Statistik  pm Katalog
20 juli Västerås Ringfördelning Statistik  pm Katalog
18 augusti Luleå Ringfördelning  Statistik  pm Katalog
7 september Högbo  Ringfördelning Statistik pm Katalog
21 september Tågarp Ringfördelning   Statistik  pm Katalog
13 oktober Timrå Ringfördelning Statistik pm Katalog

 

Klicka här för att anmäla online

Klicka här för priser och klasser

Klicka här för att anmäla Russkiy Toy till SDHKs utställningar (vid problem med SKKs internetanmälan)

 

Några viktiga dokument

 Lathund vid samarrangemang
Utst/Championatregler
Ansökan championat
Dopingregler
Regler Juniorhandling
Att delta på utställning
Regler, bedömn.ordning

 

 

Sponsor

lupus